OŚWIADCZENIE RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO

Mając świadomość zagrożenia związanego z nauką jazdy konnej i przebywaniem wśród koni, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach jazdy konnej, hipoterapii oraz przebywania na terenie Stajni Trakeńskiej znajdującym się pod adresem: ul. Świerkowa 5, 42-700 Lubliniec.

Oświadczam równocześnie, że moje dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania jazd konnych i przebywania wśród koni.

Ponadto oświadczam, że u mojego dziecka nie występują żadne przeciwwskazania wychowawcze, które mogłyby utrudniać jego udział w zajęciach.

Oświadczam, że moje dziecko posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa wynikającego z obcowania z końmi, które pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności mogą się spłoszyć lub zachować nieprzewidywalnie.

Oświadczam, iż w przypadku jakiegokolwiek urazu, spowodowanego upadkiem z konia w trakcie nauki lub podczas obcowania z nim, nie będę wnosić żadnych roszczeń wobec właściciela Stajni Trakeńskiej ( Roberta Rant ) oraz wobec Instruktora prowadzącego zajęcia nauki jazdy konnej oraz hipoterapii.

Stajnia Trakeńska zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztem zamówionej usługi, gdy ten odwoła usługę na krócej niż 12 godzin przed rozpoczęciem jazdy.